Anpassade pedagogiska material & pyssel

Integritetspolicy  |  Köpvillkor

📢 Vi gör förbättringar! Under en tid pågår arbeten och en flytt av hemsidan. Du kan möta störningar, men det är för att ge dig en ännu bättre upplevelse när du surfar hos oss. Tack för ditt tålamod!

Att hantera övergångar i skolan

Mitt namn är Johanna Ellström och jag driver ett företag som heter MotivationsMentorerna. Jag träffar både privatpersoner och stöttar skolor och andra verksamheter som möter barn och unga med olika typer av utmaningar, främst i Dalarna.

Ett viktigt område i skolans värld är hur man ska hantera de förändringar och övergångar som sker både på daglig basis och genom läsåret. Se klippet ”Att hantera övergångar” och flera digitala utbildningar kostnadsfritt på  motivationsmentorerna.se/digitala-utbildningar (först behöver du skapa ett konto).

Förändringar finns oundvikligen i allas liv. Vissa förändringar kan vara trevliga och välkomna och andra förändringar kan kännas jobbiga. Det är en del av att växa upp att lära sig att hantera alla typer av förändringar i livet.

För vissa barn kan förändringar vara extra jobbiga. Då kan det också bli tydligt hur många förändringar och övergångar mellan olika aktiviteter och händelser som vi alla behöver hantera i vardagen. För många barn med neuropsykiatriska diagnoser, NPF, kan förändringar vara väldigt svårt. Det kan gälla även ”små” förändringar som att byta kläder, att gå från en aktivitet till en annan eller att göra ”vanliga” saker på ett lite nytt sätt.

Det finns en skillnad mellan övergång och förändring. En förändring kan man väl säga är något som bara sker.

Vad är en övergång då?

En övergång sker förhoppningsvis mer stegvis och mer planerat. Det är att något ”övergår” till något annat, mer som en process.

I skolan finns många övergångar. Många gånger kanske barn i skolan upplever att de här övergångarna mer känns som plötsliga förändringar som för med sig svårigheter. Det kan vara att gå över till ett annat stadie, byta lärare, komma tillbaka till skolan efter lovet eller byta klassrum.

Tydlighet, struktur och tid är faktorer som påverkar framgången kring en övergång. Utan de här tre finns risk att övergången mer upplevs som en plötslig förändring med negativa känslor och erfarenheter som resultat.

Övergångar och förändringar är något som de flesta människor upplever som en utmaning. Vi är många som uppskattar förutsägbarhet och det enkla i att veta vad som ska hända, utan överraskningar. Om ett barn dessutom har fler utmaningar, som svårare att förstå vad som ska hända, svårt att läsa av andra eller hänga med och lyssna på instruktioner så kan förändringar skapa ännu mer förvirring och kännas jobbiga.

Vi kan göra mycket i skolan för att förenkla för de barn som har dessa svårigheter.

Hur kan vi överbrygga svårigheter?

Färdigheter som att förstå vad som ska hända, kunna planera, minnas och koncentrera sig tillhör det man kallar för exekutiva funktioner. För att överbrygga svårigheter kring de exekutiva funktionerna kan vi till exempel tydliggöra instruktioner i flera steg och upprepa instruktionerna vid behov. Vi kan också ytterligare tydliggöra de muntliga instruktionerna genom att kombinera dem med skriftliga instruktioner eller med bildstöd. För att de exekutiva funktionerna inte ska överbelastas ska vi sträva efter att så många rutiner som möjligt är fasta och strukturerade.

Upprepning och repetition är nycklar till att övergångar kan flyta på utan problem. När alla vet vad de ska göra i olika situationer, det vill säga att det finns tydliga förväntningar, finns också de bästa förutsättningarna för att kunna hantera förändringar. När instruktioner och förväntningar är tydliga finns en god chans att varje barn och elev kan lyckas. När barn och elever får erfarenhet av att lyckas även vid förändringar och övergångar, för att de har fått rätt stöd och hjälp, har man bäddat för att liknande situationer kommer att kunna gå bra i framtiden.

Inom den tydliggörande pedagogiken kan vi hitta många bra tips för att skapa förutsägbarhet. Bildstöd, skrivna instruktioner, tidshjälpmedel och andra sätt att tydliggöra vad som ska hända är ofta ett bra stöd för många barn.

Untitled Artwork

Boktips

Vill du veta mer om övergångar? God lärmiljö för alla – konsten att hantera övergångar i skolan av Anna Borg, Sven Bölte och Linda Hallberg.

Kika gärna in på MotivationsMentorernas hemsida om du vill veta mer om vad vi gör: https://www.motivationsmentorerna.se/

Tack för ordet!

/Johanna

Kontakt: johanna@motivationsmentorerna.se

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *